HR Progress
  • Kontakt: tel. (22) 329 25 00
  • Wersja polska
  • English vesrion

PRACA TYMCZASOWA

Nowoczesne rozwiązanie, które daje możliwość elastycznego dostosowania wielkości  zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa.

DORADZTWO PERSONALNE

Ma celu świadczenie usług pracodawcom w poszukiwaniu pracowników, spełniających określone przez pracodawcę wymogi.

OUTSOURCING

Polega na zatrudnieniu wyselekcjonowanych pracowników i delegowaniu ich do wykonywania pracy na określonym stanowisku w firmie Zleceniodawcy.